ACCORd Rzeczoznawca Majątkowy Wrocław

Wyceny mienia, doradztwo budowlane, doradztwo majątkowe Wrocław Kancelaria Rzeczoznawcy ACCORD. Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ACCORd świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych, a także z zakresu doradztwa budowlanego i majątkowego , dla potrzeb osób prywatnych, banków, sądów oraz jednostek administracji publicznej.

rzeczoznawca wrocław

O KANCELARII

Właścicielem kancelarii jest Dagmara Kruzel – Lisek nr 4617 - będąca członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, posiadający uprawnienia państwowe w zakresie wyceny nieruchomości.

W naszym zespole znajdują się doświadczeni specjaliści: rzeczoznawca majątkowy, inżynier budownictwa, doradcy majątkowi, agent nieruchomości, dysponujący wiedzą specjalistyczną, obejmującą wiele dziedzin oraz posiadających stosowne uprawnienia. Dzięki temu nasi specjaliści są w stanie poradzić sobie nawet z najbardziej skomplikowanymi zleceniami wykazując sprawną organizację i maksimum efektywności.

szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych, a także z zakresu doradztwa budowlanego i majątkowego , dla potrzeb osób prywatnych, banków, sądów oraz jednostek administracji publicznej
świadczone są w sposób obiektywny i niezależny, przy zachowaniu szczególnej staranności właściwej ze względu na zawodowy charakter czynności, zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez profesjonalne szkolenia gwarantuje, iż nasi eksperci są przygotowani na rozwiązywanie wszelkiego rodzaju problemów i zadań.

W NASZEJ OFERCIE

Rzeczoznawca Majątkowy Wrocław | Accord

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych, a także z zakresu doradztwa budowlanego i majątkowego , dla potrzeb osób prywatnych, banków, sądów oraz jednostek administracji publicznej.

rzeczoznawca majątkowy wrocław

Określenie wartości nieruchomości

WYCENA - dla potrzeb osób prywatnych, banków, sądów oraz jednostek administracji publicznej

Określenie wartości maszyn i urządzeń

trwale z gruntem związanych

Doradztwo budowlane

dla potrzeb osób prywatnych, banków, sądów oraz jednostek administracji publicznej

Doradztwo majątkowe

dla potrzeb osób prywatnych, banków, sądów oraz jednostek administracji publicznej

KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

mgr inż. Dagmara Kruzel – Lisek
CENNIK USŁUG

Rzeczoznawca Majątkowy Wrocław | Accord

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny, oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości. Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. W celu przyśpieszenia procedury prosimy o wysłanie zapytania e: mailem. Gwarantujemy odpowiedź w ciągu 6 godzin

Koszt sporządzenia wyceny jest natomiast wypadkową następujących czynników:1

Charakter pracy

charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny

2

Nakład pracy

nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny

3

Termin & kwalifikacje

terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych oraz kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

4

Poniesione koszty

kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),

5

Rynek lokalny

stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania

wycena nieruchomości wrocław

NASZE REALIZACJE - NIERUCHOMOŚCI


Wycena nieruchomości Wrocław. Szacowanie wartości działki/budynku Wrocław

Ciekawe artykuły

rzeczoznawca wrocław

Raport o cenach działek budowlanych 12/2016

Warszawa niezmiennie wycenia swoje działki pod budowę domu najdrożej, windując przy okazji średnią stawkę dla całego województwa. Ponad 700 zł/mkw. w stolicy to już wieloletni standard. Pozostałe miasta pozostają wciąż dużo tańsze. Na ile wyceniano działki budowlane w listopadzie w innych częściach kraju? (...)

rzeczoznawca wrocław

Raport z rynku mieszkań 12/2016

Prawie 9000 zł za 1 mkw. używanego mieszkania w Warszawie – to średnia stawka jaką sprzedawcy wpisywali w ofertach lokali na sprzedaż w listopadzie. Na ponad 7000 zł/mkw. opiewały także oczekiwania na rynku krakowskim. (...)
SPRAWDŹ WIĘCEJ ARTYKUŁÓW

KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO WROCŁAW

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ACCORd Kancelaria
Rzeczoznawcy Majątkowego
- Dagmara Kruzel

Uznamska 11
54-314 Wrocław

tel: 508-095-597
fax (71) 357-95-99

kancelaria@kruzel.pl
dagmara.kruzel@onet.pl